Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 39 of 39 (0.718 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:opensource_Swedish AND subject:"Kalix Avd G"
[texts]Bokslut J.A. Bergman 1878 - Grytnäsarkivet
Bokslut för J.A. Bergman 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 12
[texts]Bokslut 1881 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 61
[texts]Bokslut 1882 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1882
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 44
[texts]Bokslut 1880 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1880
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 66
[texts]Bokslut 1878 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 61
[texts]Bokslut 1879 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1879
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 64
[texts]Bokslustablå 1874 - Grytnäsarkivet
Bokslutstablå i Bergman Hummel & co 1874
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 70
[texts]Konocessement 1848 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson 1848-08-24
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 8
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Balansextrakt ur ekonomisk redovisning av Bergman Hummel & Co:s ekonomi som visar balanserade tillgångar ocj skulder på 1.654.614,14 kr.
Keywords: kalix id 668; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 6
[texts]Ur bokföringen - Filipsborgsarkivet
Debetsidan för Herr Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 292; kalix avd g räkenskaper; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström
Downloads: 8
[texts]Fodringar - Filipsborgsarkivet
PM till Herr Malmborg som handlar om skulder för torparrenden, höarrenden, legosågning, murtegel. Men något exakt årtal finns inte men bör vara någon gång omkring 1905.
Keywords: kalix id 104; kalix avd g pm; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; malmborg; skulder
Downloads: 121
[texts]Ur bokföringen - Filipsborgsarkivet
Debetsidan för Herr P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 293; kalix avd g räkenskaper; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg
Downloads: 9
[texts]Sågtimmertillgång 1878 - Grytnäsarkivet
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; sågtimmertillgång; bergman hummel & co
Downloads: 14
[texts]Konocessement 1854 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1854-09-19
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 10
[texts]Hummels tablåer - kalkyler m.m. - Grytnäsarkivet
Hummels tablåer: Kalkyl över AB och firman Bergman Hummel & co ställning vid 1880 års slut. Ungefärliga gemensamma skulder den 9 februari 1880. AB B H & co:s approximativa skulder till främmande personer och banker den 31/12 1884. Förfallolista den 25/10 1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring; tablåer; skulder
Downloads: 73
[texts]Konocessement 1851 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1851
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 38
[texts]Marknadsberättelse 1871 - Grytnäsarkivet
Marknadsberättelse Bergman Hummel & co daterad 21 maj 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper
Downloads: 54
[texts]Betalningslista - Filipsborgsarkivet
Sammanställning av lösta lån /reverser och övriga betalningar, till ett belopp av 79.560,50 kr
Keywords: kalix id 663-664; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper
Downloads: 67
[texts]Konocessement 1857 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1857
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 63
[texts]Konocessement 1852 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan bergman Olson från 1852
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 34
[texts]Konocessement 1850 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1850
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 38
[texts]Bokföring - Filipsborgsarkivet
Den balanserade bokföringen visar på en omsättning av 473.906 kr och 10 öre.
Keywords: kalix id 689-690; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper
Downloads: 63
[texts]Odaterade konocessement - Grytnäsarkivet
Odaterade konocessement Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 64
[texts]Johan Bergman Olsons bokföring 1820- och 30-talen - Grytnäsarkivet
Johan Bergman Olsons antecknings- och kassabok från 1820- och 30-talen.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd g räkenskaper; räkenskaper; bokföring; kassabok; johan bergman olson
Downloads: 50
[texts]Ställning hos Gyljen 1861 - Grytnäsarkivet
Tablå över ställningen hos Gyljen 1861
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f gyljen; kalix avd g div räkenskaper; gyljen
Downloads: 47
[texts]Konocessement 1849 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1849
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 62
[texts]Kontoutdrag J.A. Bergman 1886 - Grytnäsarkivet
Kontoudrag J.A. Bergman 31/12 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; j.a. bergman
Downloads: 45
[texts]Balance extract 1887 - Grytnäsarkivet
Balance extract i Bergman Hummel & co 1887
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring; balance extract
Downloads: 70
[texts]Johan Bergman Olsons anteckningsbok 1820-50-talet - Grytnäsarkivet
Johan Bergman Olsons antecknings- och kassabok för olika årtal från 1820-talet till 1850-talet.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd g räkenskaper; räkenskaper; bokföring; kassabok; anteckningsbok; johan bergman olson
Downloads: 76
[texts]Konocessement 1856 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1856
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 102
[texts]Kalkyl 1881 - Grytnäsarkivet
Kalkyl för verksamheten i Bergman Hummel & co 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper
Downloads: 83
[texts]Mantalsuppgifter 1868 - Grytnäsarkivet
Mantalsuppgifter, besvär m.m. 1868
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; mantalsuppgifter
Downloads: 119
[texts]Utbetalning - Filipsborg
Carl Emanuel Bergman begär att Norrbottens enskilda bank skall betala ut dom innestående medlen som han har ( 100.000 kr). Han önskar att medlen kan betalas ut på någon av bankerna i Stockholm.
Keywords: kalix id 627; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; carl emanuel bergman; kalix avd g; norrbottens enskilda bank
Downloads: 2
[texts]Räkning - Filipsborgsarkivet
Carl Emanuel Bergman begär hos Nordiska kreditbanken att en räkning på 32.677 kr som finns på hans broder John skall överföras på Carl Emanuel Bergman.
Keywords: kalix id 628; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g; carl emanuel bergman; john august bergman
Downloads: 3
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborg
Sammanställning av bolaget samlade tillgångar och skulder som balanseras vid ettt belopp av 4.409.927,34 kr. Bergman Hummel & co
Keywords: kalix id 657-662; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 52
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Ekonomisk redovisning av Luleå ångsnickeriets ekonomi som visar balanserade tillgångar ocjh skulder på 3.132.530,23 kr. Bergman Humme & co
Keywords: kalix id 665-667; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 47
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Ekonomisk redovisning av J.A. Bergmans och Björkfors förlags ekonomier som visar balanserade tillgångar och skulder för J.A. Bergman på 1.274.393,75 kr. För Björkfors uppgår det till 810.053,66 kr.
Keywords: kalix id 669-673; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 48
[texts]Utskeppningsadresser - Filipsborgsarkivet
Förteckning över leveransadresser av sågade trävaror från Bergman Hummel & Co. Det är adresser på orter dit virket skulle levereras i England, Frankrike, Belgien, Spanien, Portugal, Italien och Afrika.
Keywords: kalix id 608-615; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g leveransförteckningar; leveransadresser; bergman hummel & co
Downloads: 68
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg lånar 10.000 kr i bank med Johannes Sällström som borgenär.
Keywords: kalix id 116-118; kalix avd g lönehandling; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; sällström; bank
Downloads: 195
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)